Patientinformation fra OUH

Her er en Patientinformation om For Tidlig Overgangsalder.

Der er helt sikkert plads til en udvidet version. Men godt den er der:-)

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/54a71046e4b0fbd5ffbca7df/1420234822462/Patientinformation+om+For+tidlig+overgangsalder.pdf